Gjeldende konsepter i behandling av Helicobacter pylori-infeksjon: Maastricht III Consensus Report


Aktuelle konsepter i behandlingen av Helicobacter pylori-infeksjonÐ Maastricht 2-2000 Consensus Report


Aktuelle europeiske konsepter i behandling av Helicobacter pylori-infeksjon. Maastricht konsensusrapport


Gjennomgå artikkel 13C-urea pustetest i diagnosen Helicobacter pylori-infeksjon en kritisk gjennomgang


Håndtering av Helicobacter pylori-infeksjon — Maastricht IV Florence Consensus Report


Håndtering av Helicobacter pylori-infeksjon - Maastricht V Firenze konsensusrapport


Funksjonelle gastrointestinale forstyrrelser hos barn med lav sosio-økonomisk status og Helicobacter pylori Helicobacter pylori-infeksjon


Bulgaria Pubblication boyanova2015